Lyrics Home
Hindi Songs
English Songs

  BROWSE ALBUMS:

ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z

SEARCH LYRICS:

Find:

SITE STATS:

- 390,488 lyrics
- 24,313 artists

Viewing Lyrics for Ang Pipit:

Track: Ang Pipit
No album artwork found
Album:Unknown
Track:Ang Pipit
 
Date Added:18/10/2007
Rating:4 stars     
Views:3603
 
Lyrics:May pumukol sa Pipit sa sanga ng ng isang kahoy
At nagahip ng bato ang pakpak ng munting
ibon
Dahil sa sakit, di nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong
bumigtas
Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag
Pag pumanaw ang buhay ko, may isang
pipit na iiyak
May isang pipit na iiyak, may isang pipit na iiyak
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More Levi Celerio And Lucio San Pedro Lyrics:

1.   Ang Pipit